Navig谩ci贸
GDPR > Artikel 79. Adgang til effektive retsmidler over for en dataansvarlig eller databehandler
Let枚lt茅s PDF

Artikel 79 GDPR. Adgang til effektive retsmidler over for en dataansvarlig eller databehandler

1. Uden at det ber酶rer andre tilg忙ngelige administrative eller udenretslige klageadgange, herunder retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77, skal den enkelte registrerede have adgang til effektive retsmidler, hvis vedkommende finder, at vedkommendes rettigheder i henhold til denne forordning er blevet kr忙nket som f酶lge af behandling af vedkommendes personoplysninger i strid med denne forordning.

Kapcsolatok

2. En sag mod en dataansvarlig eller en databehandler anl忙gges ved en domstol i den medlemsstat, hvor den dataansvarlige eller databehandleren er etableret. Alternativt kan en s氓dan sag anl忙gges ved en domstol i den medlemsstat, hvor den registrerede har sit s忙dvanlige opholdssted, medmindre den dataansvarlige eller databehandleren er en offentlig myndighed i en medlemsstat, der ud酶ver sine offentligretlige bef酶jelser.

Preambulumbekezd茅se Sz贸lj hozz谩
Preambulumbekezd茅se

(145) For s氓 vidt ang氓r sager mod en dataansvarlig eller databehandler b酶r sags酶ger have valget mellem at indbringe sagen for domstolene i de medlemsstater, hvor den dataansvarlige eller databehandleren er etableret, eller i den medlemsstat, hvor den registrerede er bosiddende, medmindre den dataansvarlige er en offentlig myndighed i en medlemsstat og ud酶ver offentligretlige bef酶jelser.

Sz贸lj hozz谩
[js-disqus]