Navigation
RGPD > Artikel 19. Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
Télécharger le PDF

Artikel 19 GDPR. Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling

Den dataansvarlige underretter hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Den dataansvarlige oplyser den registrerede om disse modtagere, hvis den registrerede anmoder herom.

Connexe
Explication ISO 27701 Lignes directrices & Jurisprudence Laisser un commentaire
Explication

(EN) Article 19 includes a notification obligation, which should not be confused with the specific personal data breach notification obligation (article 33). It is a mechanism that gives full effect to other provisions of the General Data Protection Regulation, ensuring that third parties are informed about actions taken by the controller regarding personal data (recital 66).

[…]


lire le texte complet

Auteur
Louis-Philippe Gratton
Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
Expert en protection de la vie privée
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 19 GDPR:

7.3.7 PII controllers’ obligations to inform third parties

Control

The organization should inform third parties with whom PII has been shared of any modification, withdrawal or objections pertaining to the shared PII, and implement appropriate policies, procedures and/or mechanisms to do so.

Implementation guidance

The organization should take appropriate steps, bearing in mind the available technology, to inform third parties of any modification or withdrawal of consent, or objections pertaining to the shared PII.

[…]


lire le texte complet

Lignes directrices & Jurisprudence Laisser un commentaire
[js-disqus]