Πλοήγηση
GDPR > Artikel 31. Samarbejde med tilsynsmyndigheden
Μεταφόρτωση

Artikel 31 GDPR. Samarbejde med tilsynsmyndigheden

Den dataansvarlige og databehandleren samt, hvis det er relevant, deres repræsentanter samarbejder efter anmodning med tilsynsmyndigheden i forbindelse med udførelsen af dens opgaver.

ISO 27701 Οδηγίες & Νομολογία Αφήστε ένα σχόλιο
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.2.

Here is the relevant paragraph to article 31 GDPR:

5.2.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.


για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο

Οδηγίες & Νομολογία Αφήστε ένα σχόλιο
[js-disqus]