Navigation
GDPR > Betragtning 25
Download PDF

Betragtning 25

(25) Hvis medlemsstaternes nationale ret finder anvendelse i medfør af folkeretten, bør denne forordning også gælde for en dataansvarlig, der ikke er etableret i Unionen, som f.

eks.

ved en medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentation.