Navigation
GDPR > Betragtning 22
Download PDF

Betragtning 22

(22) Enhver behandling af personoplysninger, som foretages som led i aktiviteter, der udføres for en dataansvarlig eller en databehandler, som er etableret i Unionen, bør gennemføres i overensstemmelse med denne forordning, uanset om selve behandlingen finder sted i Unionen.

Etablering indebærer effektiv og faktisk udøvelse af aktivitet gennem en mere permanent struktur.

De pågældende ordningers retlige form, hvad enten det er en filial eller et datterselskab med status som juridisk person, har ikke afgørende betydning i denne forbindelse.