Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 96
Stáhnout

Bod odůvodnění 96

(96) V průběhu příprav legislativního nebo regulačního opatření, jímž bude stanoveno zpracování osobních údajů, by měl být rovněž konzultován dozorový úřad, aby byl zajištěn soulad zamýšleného zpracování s tímto nařízením, a zejména zmírněno související riziko pro subjekt údajů.