Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 95
Stáhnout

Bod odůvodnění 95

(95) Zpracovatel by měl být v případě potřeby a na požádání správci nápomocen při zajišťování dodržování povinností vyplývajících z provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a z předchozí konzultace s dozorovým úřadem.