Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 76
Stáhnout

Bod odůvodnění 76

(76) Pravděpodobnost a závažnost rizika pro práva a svobody subjektu údajů by měly být určeny na základě povahy, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

Riziko by mělo být hodnoceno na základě objektivního posouzení, které stanoví, zda operace zpracování představují riziko či vysoké riziko.