Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 7
Stáhnout

Bod odůvodnění 7

(7) Tento vývoj vyžaduje pevný a soudržnější rámec pro ochranu osobních údajů v Unii, jenž by se opíral o důsledné vymáhání práva, a to s ohledem na nezbytnost nastolit důvěru, která umožní rozvoj digitální ekonomiky na celém vnitřním trhu.

Fyzické osoby by měly mít možnost kontrolovat své vlastní osobní údaje.

Měla by být posílena právní a praktická jistota fyzických osob, hospodářských subjektů a orgánů veřejné moci.