Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 64
Stáhnout

Bod odůvodnění 64

(64) Správce by měl využít všech vhodných opatření k ověření identity subjektu údajů, který žádá o přístup, zejména v souvislosti s on-line službami a síťovými identifikátory.

Správce by neměl uchovávat osobní údaje pouze za tím účelem, aby mohl reagovat na případné žádosti.