Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 56
Stáhnout

Bod odůvodnění 56

(56) Pokud v rámci činností spojených s volbami je pro fungování demokratického systému v členském státě nezbytné, aby politické strany shromažďovaly údaje o politických názorech osob, může být zpracování těchto osobních údajů povoleno z důvodu veřejného zájmu za předpokladu, že jsou stanoveny vhodné záruky.