Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 25
Stáhnout

Bod odůvodnění 25

(25) Pokud se právo členského státu uplatňuje na základě mezinárodního práva veřejného, mělo by se toto nařízení vztahovat také na správce, který není usazen v Unii, například na diplomatické misi nebo na konzulárním zastoupení členského státu.