Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 22
Stáhnout

Bod odůvodnění 22

(22) Jakékoliv zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele v Unii by mělo být prováděno v souladu s tímto nařízením bez ohledu na to, zda samotné zpracování probíhá v Unii nebo mimo ni.

Provozovna předpokládá účinný a skutečný výkon činnosti prostřednictvím stálého zařízení.

Právní forma této provozovny, ať již jde o pobočku, nebo dceřinou společnost s právní subjektivitou, není v tomto ohledu rozhodujícím faktorem.