Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 165
Stáhnout

Bod odůvodnění 165

(165) V souladu s článkem 17 Smlouvy o fungování EU toto nařízení uznává postavení, které podle stávajícího ústavního práva mají církve a náboženská sdružení či společenství v členských státech, a nedotýká se jej.