Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 134
Stáhnout

Bod odůvodnění 134

(134) Každý dozorový úřad by se měl ve vhodných případech účastnit společných postupů dozorových úřadů.

Dožádaný dozorový úřad by měl mít povinnost reagovat na žádost ve stanovené lhůtě.