Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 12
Stáhnout

Bod odůvodnění 12

(12) Ustanovení čl.

16 odst.

2 Smlouvy o fungování EU zmocňuje Evropský parlament a Radu ke stanovení pravidel o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a pravidel o volném pohybu těchto údajů.