Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 118
Stáhnout

Bod odůvodnění 118

(118) Nezávislost dozorových úřadů by neměla znamenat, že se na ně nemůže vztahovat mechanismus kontroly nebo monitorování, pokud jde o jejich finanční výdaje, nebo soudní přezkum.