Навигация
GDPR > Съображение 7
Изтегляне на PDF

Съображение 7

(7) Тези промени изискват силна и по-съгласувана рамка за защита на данните в Съюза, подкрепена от силно правоприлагане, като се има предвид значението на изграждането на доверие, което да позволи на цифровата икономика да се развива на вътрешния пазар.

Физическите лица следва да имат контрол върху собствените си лични данни.

Правната и практическата сигурност за физическите лица, икономическите оператори и публичните органи следва да бъдат засилени.