Навигация
GDPR > Съображение 6
Изтегляне на PDF

Съображение 6

(6) Бързото технологично развитие и глобализацията създадоха нови предизвикателства пред защитата на личните данни.

Значително нарасна мащабът на обмена и събирането на лични данни.

Технологиите позволяват и на частните дружества, и на публичните органи да използват лични данни в безпрецедентни мащаби, за да упражняват дейността си.

Физическите лица все по-често оставят лична информация, която е публично достъпна и в световен мащаб.

Технологиите преобразиха както икономиката, така и социалния живот и следва да улесняват още повече свободното движение на лични данни в Съюза и предаването на данни до трети държави и международни организации, като същевременно гарантират високо ниво на защита на личните данни.