Навигация
GDPR > Съображение 55
Изтегляне на PDF

Съображение 55

(55) Освен това обработването на лични данни от официални органи за постигането на целите, определени в конституционното право или в международното публично право, на официално признати религиозни сдружения се извършва по съображения от обществен интерес.