Навигация
GDPR > Betragtning 32
Изтегляне на PDF

Betragtning 32

(32) Samtykke bør gives i form af en klar bekræftelse, der indebærer en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved vedkommende accepterer, at personoplysninger om vedkommende behandles, f.

eks.

ved en skriftlig erklæring, herunder elektronisk, eller en mundtlig erklæring.

Dette kan f.

eks.

foregå ved at sætte kryds i et felt ved besøg på et websted, ved valg af tekniske indstillinger til informationssamfundstjenester eller en anden erklæring eller handling, der tydeligt i denne forbindelse tilkendegiver den registreredes accept af den foreslåede behandling af vedkommendes personoplysninger.

Tavshed, forudafkrydsede felter eller inaktivitet bør derfor ikke udgøre samtykke.

Samtykke bør dække alle behandlingsaktiviteter, der udføres til det eller de samme formål.

Når behandling tjener flere formål, bør der gives samtykke til dem alle.

Hvis den registreredes samtykke skal gives efter en elektronisk anmodning, skal anmodningen være klar, kortfattet og ikke unødigt forstyrre brugen af den tjeneste, som samtykke gives til.