Навигация
GDPR > Съображение 32
Изтегляне на PDF

Съображение 32

(32) Съгласие следва да се дава чрез ясно утвърдителен акт, с който да се изразява свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление за съгласие от страна на субекта на данни за обработване на свързани с него лични данни, например чрез писмена декларация, включително по електронен път, или устна декларация.

Това може да включва отбелязване с отметка в поле при посещението на уебсайт в интернет, избиране на технически настройки за услуги на информационното общество или друго заявление или поведение, което ясно показва, че субектът на данни е съгласен с предложеното обработване на неговите лични данни.

Поради това мълчанието, предварително отметнатите полета или липсата на действие не следва да представляват съгласие.

Съгласието следва да обхваща всички дейности по обработване, извършени за една и съща цел или цели.

Когато обработването преследва повече цели, за всички тях следва да бъде дадено съгласие.

Ако съгласието на субекта на данни трябва да се даде след искане по електронен път, искането трябва да е ясно, сбито и да не нарушава излишно използването на услугата, за която се предвижда.