Навигация
GDPR > Съображение 27
Изтегляне на PDF

Съображение 27

(27) Настоящият регламент не следва да се прилага за личните данни на починали лица.

Държавите членки могат да предвидят правила във връзка с обработването на лични данни на починали лица.