Навигация
GDPR > Съображение 22
Изтегляне на PDF

Съображение 22

(22) Всякакъв вид обработване на лични данни в контекста на дейностите на мястото на установяване на администратор или на обработващ лични данни в Съюза следва да се извършва в съответствие с настоящия регламент, независимо от това дали самото обработване се извършва в рамките на Съюза.

Установяването предполага ефективното и действителното упражняване на дейност по силата на стабилни договорености.

Правната форма на тези договорености, независимо дали става въпрос за клон или дъщерно дружество с правосубектност, не е определящ фактор в това отношение.