Навигация
GDPR > Съображение 172
Изтегляне на PDF

Съображение 172

(172) В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните и той даде становище на 7 март 2012 г.

[17].