Навигация
GDPR > Съображение 167
Изтегляне на PDF

Съображение 167

(167) За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, когато това е предвидено в регламента.

Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г.

В този контекст Комисията следва да обмисли специалните мерки за микропредприятията, малките и средните предприятия.