Навигация
GDPR > Съображение 165
Изтегляне на PDF

Съображение 165

(165) Настоящият регламент зачита и не засяга статута, от който се ползват църквите и религиозните сдружения или общности в държавите членки съгласно съществуващото конституционно право, както е признат в член 17 от ДФЕС.