Навигация
GDPR > Съображение 162
Изтегляне на PDF

Съображение 162

(162) Когато се обработват лични данни за статистически цели, настоящият регламент следва да се прилага за този вид обработване.

В рамките на настоящия регламент правото на Съюза или правото на държава членка следва да определя съдържанието на статистическите данни, контрола на достъпа, спецификациите за обработването на лични данни за статистически цели и подходящите мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните, както и на поверителността на статистическите данни.

Статистически цели означава всяка операция по събиране и обработване на лични данни, необходими за статистически изследвания или за изготвяне на статистически резултати.

Тези статистически резултати могат впоследствие да бъдат използвани за различни цели, включително за научноизследователски цели.

Статистическата цел означава, че резултатът от обработването за статистически цели не съдържа лични данни, а агрегирани данни, и че този резултат или получените лични данни не се използват в подкрепа на мерки или решения, касаещи конкретно физическо лице.