Навигация
GDPR > Съображение 160
Изтегляне на PDF

Съображение 160

(160) Когато се обработват лични данни за целите на исторически изследвания, настоящият регламент следва да се прилага и за този вид обработване.

Това следва да включва също исторически изследвания и изследвания за генеалогични цели, като се има предвид че настоящият регламент не следва да се прилага за починали лица.