Навигация
GDPR > Съображение 149
Изтегляне на PDF

Съображение 149

(149) Държавите членки следва да могат да установят правила относно наказателна отговорност за нарушения на настоящия регламент, включително за нарушения на националните правила, приети по силата и в рамките на настоящия регламент.

Тези наказания могат да предвиждат отнемане на облагите, получени в резултат на нарушаване на настоящия регламент.

Налагането на наказания за нарушения на тези национални правила и на административни наказания обаче не следва да води до нарушаване на принципа ne bis in idem съгласно тълкуването на Съда.