Навигация
GDPR > Съображение 140
Изтегляне на PDF

Съображение 140

(140) Комитетът следва да бъде подпомаган от секретариат, осигурен от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачите, възложени на Комитета с настоящия регламент, следва да ги изпълняват изключително под ръководството на председателя на Комитета и да се отчитат пред него.