Навигация
GDPR > Съображение 120
Изтегляне на PDF

Съображение 120

Recital 120

(120) Всеки надзорен орган следва да получи финансови и човешки ресурси, помещения и инфраструктура, необходими за ефективното изпълнение на неговите задачи, включително задачите по линия на взаимопомощта и сътрудничеството с други надзорни органи навсякъде в Съюза.

Всеки надзорен орган следва да има отделен публичен годишен бюджет, който може да е част от общия държавен или национален бюджет.

(120) Each supervisory authority should be provided with the financial and human resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of their tasks, including those related to mutual assistance and cooperation with other supervisory authorities throughout the Union.

Each supervisory authority should have a separate, public annual budget, which may be part of the overall state or national budget.