Навигация
GDPR > Съображение 12
Изтегляне на PDF

Съображение 12

(12) В член 16, параграф 2 от ДФЕС се възлага на Европейския парламент и Съвета да установят правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата, засягащи свободното движение на лични данни.