Навигация
GDPR > Съображение 118
Изтегляне на PDF

Съображение 118

Recital 118

(118) Независимостта на надзорните органи не следва да означава, че те не могат да бъдат подлагани на механизъм за контрол или наблюдение по отношение на финансовите им разходи, нито на съдебен контрол.

(118) The independence of supervisory authorities should not mean that the supervisory authorities cannot be subject to control or monitoring mechanisms regarding their financial expenditure or to judicial review.