Навигация
GDPR > Съображение 105
Изтегляне на PDF

Съображение 105

(105) Освен международните ангажименти, които третата държава или международната организация е поела, Комисията следва да вземе предвид задълженията, произтичащи от участието на третата държава или международната организация в многостранни или регионални системи, по-специално по отношение на защитата на личните данни, както и изпълнението на тези задължения.

По-специално следва да се вземе предвид присъединяването на третата държава към Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г.

за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и допълнителния протокол към нея.

Комисията следва да провежда консултации с Комитета при оценяването на нивото на защита в трети държави или международни организации.