Навигация
GDPR > Съображение 103
Изтегляне на PDF

Съображение 103

(103) Комисията може да реши, с действие по отношение на целия Съюз, че определени трети държави или територия или конкретен сектор в трета държава, или дадена международна организация предоставя адекватно ниво на защита на данните, като по този начин осигури правна сигурност и еднообразно прилагане навсякъде в Съюза по отношение на третата държава или международна организация, за които се смята, че предоставят такова ниво на защита.

В тези случаи предаването на лични данни на такава трета държава или международна организация може да се извършва, без да е необходимо допълнително разрешение.

Комисията може също така да реши да отмени такова решение, след като е отправила предизвестие и е предоставила пълна обосновка на третата държава или международната организация.