Навигация
GDPR > Съображение 1
Изтегляне на PDF

Съображение 1

(1) Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право.

Член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че всеки има право на защита на личните му данни.

Свързани статии
Articles Насоки и съдебна практика Оставете коментар
Articles Насоки и съдебна практика Оставете коментар
[js-disqus]